Ασφάλιση Μεταφορών

Η μεταφορά εμπορευμάτων ελλοχεύει κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να βλάψουν τη ρευστότητα της επιχείρησής σας. Η ασφάλιση μεταφορών καλύπτει τους κινδύνους αυτούς: