Ασφάλιση Τεχνικών Έργων

Η ανέγερση ενός τεχνικού έργου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία πιθανόν να κινδυνεύσει από ζημιές στα υλικά ή/και σωματικές βλάβες. Μπορούμε, όμως, μαζί να καλύψουμε: