Σύνταξη

Δημιουργείστε τη σύνταξή σας γνωρίζοντας από την 1η στιγμή πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η καταβολή της, τί κεφάλαιο θα έχει συσσωρευτεί, καθώς και τί αποταμίευση έχετε κάνει. Επίσης, με το εξειδικευμένο λογισμικό που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να μάθετε πόση ακριβώς σύνταξη θα πάρετε από το κοινωνικό ταμείο ασφάλισης.