Απώλεια Εισοδήματος

Το σημαντικότερο αγαθό στη ζωή μας, μαζί με την υγεία μας,
είναι η ικανότητά μας να παράγουμε εισόδημα. Οφείλουμε,
λοιπόν, την ικανότητα αυτή να τη διαφυλάξουμε από πιθανούς
κινδύνους που μπορεί να την απειλήσουν.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε σωστή μελέτη, καθώς με το ειδικό
λογισμικό που διαθέτουμε, μπορείτε να μάθετε με ακρίβεια τί
παροχές έχετε από το κοινωνικό ταμείο ασφάλισης σε περίπτωση
που, για κάποιο διάστημα, δεν μπορείτε να εργαστείτε. Με αυτόν
τον τρόπο, μπορούμε να βρούμε τη διαφορά που τυχόν προκύπτει
και να την εξασφαλίσουμε μέσα από πληθώρα λύσεων που υπάρχουν στην αγορά.