Γενική Αστική Ευθύνη

Στην καθημερινότητά μας ίσως προξενήσουμε άθελά μας, από λάθη ή παραλείψεις, ζημιά σε κάποιον τρίτο, υλική ή σωματική. Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε πως ό,τι κι αν συμβεί, δεν θα χρειαστεί να εκταμιεύσετε χρήματα για μια τέτοια, πιθανή ζημιά.

18278