Ασφάλιση Πιστώσεων

Η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει την επιχείρηση από τυχόν μη πληρωμή των υπολοίπων των πιστώσεων της, εντός του τελευταίου 12μήνου. Είναι tailor made ασφάλιση και όχι έτοιμα πακέτα για όλους του πελάτες.